on Nov 5th, 2007

debesyse4.jpg

Sveiki,
tai asmeninė Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentės Svajonės Mikėnės akademinė svetainė.

Hello,
Welcome to my personal academic website!
Svajonė Mikėnė
Associated professor
Institute of Education and Social Work
Faculty of Social Technologies
Mykolas Romeris University